Hevostaitojen ja hyvinvoinnin koulutukset

Me toteutamme hevostaitoja ja hyvinvointia yhdistäviä koulutuksia ja opintolinjoja yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opiston ja Ilon Kopseen kanssa. Tallimme hevosineen ovat mukana opiskelijoiden käytännön harjoituksissa ja demoissa.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus (30 op) on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisille, ratsastusterapeuteille, ratsastuksen opettajille ja -ohjaajille sekä hevosavusteista hyvinvointipalvelua tuottavalle tai sitä suunnittelevalle yrittäjälle. Koulutettavilta edellytetään kokemusta hevosten kanssa työskentelystä. Koulutuksen suorittaneet pystyvät itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntouttavaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Tavoitteena on osallistujan oman palvelutoiminnan tuotteistaminen.

Koulutus sisältää seitsemän lähiopetusjaksoa (7 x 14 h) viikonloppuisin ja verkko-opetusta sekä oppimistehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyy Sosiaalipedagogiikan perusopintojen opintoja (10 op) Itä- Suomen yliopiston avoimen yliopiston kautta. Kurssin kokonaislaajuus vastaa 30 opintopistettä.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilon Kopse ja Toiskan Terapeuttinen talli. Osa koulutuksesta järjestetään Terapeuttisella tallilla. Opettajana toimii pitkän kokemuksen alalta omaava, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Teea Ekola Ilon Kopseesta.

Kurssi on SPHT-yhdistyksen hyväksymä täydennyskoulutus. Kurssin suorittaneen on mahdollista hakea yhdistykseltä jäsenyyden lisäksi SPHT®-nimikettä mikäli yhdistys katsoo pohjakoulutuksen riittäväksi.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Etelä-Pohjanmaan Opiston Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Teea Ekola (klo 8–12), puh. 050 587 5857 tai teea.ekola@ilonkopse.fi

Tuija Palomäki, puh. 0400 724 584 tai tuija.palomaki@epopisto.fi

Etelä-Pohjanmaan Opiston toimisto

puh. 06 425 6000 tai toimisto@epopisto.fi
www.epopisto.fi

Hevoset ulkotarhassa