Hevostaitojen ja ratsastuksen kurssit

Onnistuneeseen hevosen ja ihmisen väliseen vuorovaikutukseen vaikuttavat monet asiat, mutta kaiken pohjalla on, että hevonen on terve, sen lajityypilliset tarpeet on täytetty mahdollisimman hyvin ja sen on hyvä olla ihmisen kanssa. Tallillamme järjestetään ympäri vuoden erilaisia hyvinvoinnin ja hevostaidot yhdistäviä kursseja, joissa etenkin hevosen ja ihmisen välinen yhteys sekä vuorovaikutus korostuvat. 

Ilmoitamme alkavista kursseistamme myös Facebook-sivuillamme

Alkavat kurssit

Hyvinvointipalvelussa työskentelevän hevosen kouluttaminen ja hyvinvointi

Kurssiaika: 16.10.2021 – 19.02.2022

Opetusmuoto: Monimuotoinen. Kurssi sisältää kolme lähiopetuspäivää  (16.10. ja 11.12.2021, sekä 19.2.2022) ja näiden lisäksi ohjattuja webinaareja (3 krt/2,5h) ja itsenäisiä verkko-opintoja joka viikko. Kurssiin sisältyy runsaasti lähteitä ja materiaalia itsenäiseen opiskeluun.

Kurssin kouluttaja:  Anna Kilpeläinen, PedaEquest. Anna on hevosten hyvinvointiin erikoistunut ja vuosia eläinten, etenkin hevosten, parissa työskennellyt eläinkouluttaja ja ratsastuksen ohjaaja.

Kurssin tavoitteet: Oppia ymmärtämään hevosen lajityypilliset käyttäytymistarpeet, hyvinvoinnin periaatteet ja hevosen oppimisen peruselementit. Oppia koulutustekniikoita, joita tarvitaan etenkin hyvinvointityötä tekevän hevosen kouluttamisessa. Oppia suunnittelemaan, kouluttamaan ja arvioimaan oman hevosen kehitystä ja kelpoisuutta hyvinvointityöhön.

Kurssin hinta: 700€ (sis.alv), varausmaksu 200€ maksetaan varauksen yhteydessä, eikä sitä palauteta mikäli peruutus tapahtuu maksun jälkeen.

Ilmoittautumiset: Teea Ekolalle, teea@terapeuttinentalli.fi tai 050 587 5857

 

Kurssin sisältö

Kurssilla perehdytään hevosen lajityypilliseen käyttäytymiseen, hyvinvointitekijöihin ja lajille ominaiseen oppimiseen nykyaikaiseen eläinten käyttäytymistieteeseen perustuen. Kurssin aikana perehdytään siihen, miten nämä seikat vaikuttavat etenkin hyvinvointityötä tekevään tai työtä aloittamassa olevaan hevoseen, sen ohjaamiseen ja kouluttamiseen. Kurssilla opetellaan kouluttamisen perustekniikoita ja hevosen käyttäytymisen sekä osaamisen arviointia.

Lähipäivät toteutetaan Terapeuttisella Tallilla, jonka hevoset ja työntekijät ovat hyvinvointi- ja vuorovaikutusalan ammattilaisia, sekä ympäristö on täysin hyvinvointipalvelujen tuottamiselle tarkoitettu.  Päivien aikana keskitytään käytännön harjoituksiin, jotka sisältävät erilaisia havainnointi- ja työskentelyharjoituksia hevosten kanssa. 

Kurssin aikana osallistuja tekee omatoimisesti annettuja harjoituksia työparihevosensa kanssa ja suunnittelee juuri kyseisen hevosen kouluttamiseen tavoitteet ja suunnitelman, jota kurssin aikana toteutetaan.

Refkeltiivisyys ja oman osaamisen arviointi ovat suuressa roolissa koko koulutusta.

Hyvinvointi ja vuorovaikutus

Toiskan Terapeuttisella Tallilla on hevosten oloihin ja hyvinvointiin kiinnitetty erityistä huomiota, ja niitä on kehitetty tutkimuksiin pohjautuen viimeisen kymmenen vuoden aikana hyvin aktiivisesti. Voit tutustua lähemmin ajatuksiimme hevosten hyvinvointiin liittyen Hevostietous-sivun alta. Siellä on kerrottu tarkemmin myös mm. hevosen luonnollisia käyttäytymistarpeita edistävistä tarhausjärjestelyistämme, hevosen luonnollisesta liikkumistarpeesta, hevostemme kouluttamisesta ja pyöreästä Pegasos-hallista.

Hevosten lajityypillisiin tarpeisiin liittyen pidämme mielellämme  räätälöityjä koulutuksia sekä esittelemme omia ratkaisujamme ja toimintaamme. Jos esimerkiksi teillä on omalla tallillanne Paddock-paradisen tyyppinen tarhausjärjestelmä tai sosiaalipedagogisen hevostoiminnan palvelujen tuottaminen suunnitteilla.

Kysy lisää koulutuksista ja teemapäivistä Teealta.

Tallimme kurssit sosiaali- ja hevosalan osaajille ja alaan syventyville

Tallillamme järjestetään useita erilaisia hevostaitoja ja hevosen sekä ihmisen välistä vuorovaikutusta syventäviä lisäkoulutuksia ja kursseja ympäri vuoden. Näille kursseille ovat tervetulleita kaikki henkilöt, jotka haluavat syventää osaamistaan ja ymmärtämistään näissä asioissa. Sinun ei tarvitse olla sosiaali- tai hevosalan ammattilainen kursseille osallistuaksesi, vaan kiinnostus aihetta kohtaan riittää vallan hyvin. Erityisvaatimuksista ilmoitamme aina erikseen kurssikohtaisetsi, jos sellaisia jostain syystä on.

Meillä vierailevia kouluttajia

Meillä vierailevat säännöllisesti mm. seuraavat hevosalan ammattilaiset ja kouluttajat: 

  • Anna Kilpeläinen, PedaEquest. Teemoina mm. eettisesti kestävät ratsastus- ja hevostenkoulutus-menetelmät. Anna kouluttaa paljon myös oman tallimme asiakastyötä tekeviä hevosia.
  • Noora Ehnqvist, teemana mm. ratsastajan kehotietoisuus.
  • Judith Cross- Strehlke, Centered Riding- valmentaja. Teemoina mm. yhdessä hevosen kanssa rentoutuminen ja ratsastajan istunnan merkitys liikeeseen ja tasapainoon.
  • Katariina Alongi, Coaching with Connection. Istuntakeskeistä biomekaniikkaan perustuvaa ratsastuksenopetusta, lajienvälisen vuorovaikutuksen kehittämistä