Hevosten hyvinvointi

”Kun huolehdit hevosestasi – niin hevosesi pitää huolta sinusta.”

– Teea, avopalveluvastaava ja sosped hevostoiminnan kouluttaja 

Hevosten kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu monenlaisista niin fyysisistä, psyykkisistä kuin sosiaalisistakin tekijöistä. Voidaan puhua sekä hevosten lajityypillisistä, kaikkia hevosia koskevista käyttäytymistarpeista kuin myös yksilökohtaisista tarpeista. Mitä lähemmäs luontaisia, lajityypillisiä oloja saamme hevostemme elinolot muokattua yksilölliset tarpeet huomioiden, sitä paremmin ne voivat sekä fyysisesti että henkisesti. 

Tallimme hevosten hoidon, kohtelun ja tilojen suunnittelun taustalla olemme käyttäneet paljon tutkittua tietoa hevosten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja lajityypillisiin tarpeisiin liittyen. Sitä varten olemme hankkineet myös tarvittavia välineitä, tiloja ja yhteistyökumppaneita, ja pyrimme lisäämään myös omaa osaamistamme jatkuvasti. Tietouden ja kokemuksen lisääntyessä teemme muutoksia ja korjauksia järjestelyihin ja toimintaamme mikäli siihen on tarve.

Hevosten lajityyppilliset tarpeet

Kun puhumme hevosten lajityypillisistä tarpeista, on tärkeää huomioida, että silloin puhumme yleisesti koko lajia yhdistävistä universaaleista tarpeista, jotka ovat lähtökohtaisesti kaikille hevosille samoja tai hyvin samankaltaisia. Näiden tarpeiden lisäksi jokaisella hevosella on yksilöllisiä, sen omia henkilökohtaisia tarpeita. Nämä määrittyvät myös monesta eri tekijästä kuten sen rodusta, iästä, perimästä, käyttötarkoituksesta, luonteesta, terveydentilasta, ja henkilökohtaisista ominaisuuksista (kuten karvan paksuus, kavioiden laatu ym) sekä näiden asioiden yhdistelmistä.

*Hevosten lajityypillisiksi käyttäytymistarpeiksi voimme lukea:
  1. Liikkuminen ja vaeltaminen
  2. Ravinnonhankinta ja laiduntaminen
  3. Lepo ja uni
  4. Sosiaaliset tarpeet
  5. Kehonhoito ja lämmönsäätely
  6. Tutkiminen ja ympäristön tarkkailu
  7. Leikkiminen
  8. Lisääntyminen ja jälkeläisten hoito
 
Terapeuttisella tallilla on pyritty huomioimaan jokaista lajityypillistä tarvetta mm. erilaisin rakenteellisin ratkaisuin tarhausjärjestelmissä ja ruokintarytmityksissä. Tarhausjärjestelmämme on rakennettu Paddock Paradise -menetelmää mukaillen siten, että hevosille tulee paljon liikuntaa luonnostaan vaihtelevissa maastoissa. Ne saavat elää laumassa, jolla on riittävästi tilaa ja ruokaa. Näin yhteiselo on rauhallista ja hevoset voivat noudatella luonnollisia laumakäyttäytymisen periaatteita. Tarhausjärjestelmäämme voi tutustua tarkemmin sivulla Paratiisitarha.
 

Hevosten hyvinvoinnin ja terveydenhoito meidän tallillamme

Oli hevosen käyttötarkoitus mikä tahansa, on tärkeää huolehtia sen hyvinvoinnista aina parhaan mukaan. Meillä hevoset tekevät tärkeää työtä ihmisten hyvinvoinnin parissa ja sen vuoksi haluamme taata niille erityisen paljon tukea, jotta ne jaksavat ja viihtyvät työssään mahdollisimman hyvin. 

Tarhausjärjestelmiemme ansiosta hevosemme ovat suurimman osan vuorokaudesta ulkona ja tätä varten niillä on erilaisia säänsuojia, joita ne itse voivat halutessaan käyttää. Kesäaikaan niillä on pääsy myös lammelle kahlailemaan. Hevosen lajityypillisiin tarpeisiin kuuluvat ulkonaelo ja mahdollisuus myös itse päättää suojaan menosta mikäli kokee sen tarpeelliseksi sään tai muun tekijän vuoksi.  

Ruokinnan suhteen olemme hyvin tarkkoja ja jokaiselle yksilölle on laskettu juuri oikeanlainen annostelu tarvitsemaansa ruokaa. Ruokintaväli pyritään pitämään kuudessa tunnissa maksimissaan, jotta mahahapot eivät muodostu haitallisiksi hevoselle. Käyttämämme heinä on laatuheinäntuottaja Ilkka Kojolan toimittamaa hyvää heinää, jonka ravintoarvot on mitattu. Näin osaamme laskea oikean määrän heinää jokaiselle yksilölle sopivaksi sekä sen, paljonko ja millaista muuta ruokintaa tarvitaan.

Talliltamme löytyy hevosille turvallisten hoito- ja oleskelutilojen lisäksi myös pesupaikka lämpimällä vedellä ja solarium lihashuoltoa varten. Lääkekaapissamme on perustarpeiston ja ensiaputarvikkeiden lisäksi myös homeopaattisia valmisteita, joiden käyttöä varten olemme kouluttautuneet.

Kengitykset, hampaiden tarkistukset sekä raspaukset ja madotukset hoidetaan kunkin hevosen yksilöllisten tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Mitään lääkeaineita emme anna ”vain varuuksi”, vaan mittautamme eläinlääkärillä ja laboratoriossa todellisen tarpeen aineiden antamiselle ja oikeille määrille. 

Hevoshieroja ja kengittäjät vierailevat meillä säännöllisesti. Fysioterapeutti, kranio- ja akupunktiohoitajat sen sijaan käyvät tallillamme aina tarpeen mukaan. 

Säännöllisiin vierailijoihin kuuluvat myös hevostenkouluttajat, Anna Kilpeläinen, PedaEquest sekä Tmi Jenni Marttila, joiden opeissa käyvät sekä henkilökuntamme että hevosemme.

Hyvinvoiva työkaveri

Kaiken elämän kunnioittaminen on tärkeä itseisarvo ja meidän velvollisuutemme on huolehtia hevosistamme aivan pyyteettäkin. Oma motivaatiomme hevosenpidolle on kuitenkin usein harrastaminen tai työnteko, jolloin eläimen hyvinvointiin on erityisesti kiinnitettävä huomiota. Hevosta kun ei alun alkaen ole tarkoitettu toisen lajin kanssa tehtävään jatkuvaan lajityypillisestä käytöksestä poikkeavaan yhteistyöhön, vaan tämä yhteistyö on muotoutunut vuosituhansien aikana käytännön tarpeesta ja ihmisten halusta. Kuitenkaan hevosen fysiikka ja psyyke eivät välttämättä ole kehittyneet samassa tahdissa ja sen vuoksi hevonen tarvitsee erityistä huolenpitoa jaksaakseen tehdä töitä kanssamme. Työskentelyn tehokkuus ja tavat sekä hevosen yksilölliset ominaisuudet määrittävät pitkälti sen, millaista huoltoa ja hoitoa se kulloinkin tarvitsee. Eläimen käyttäytyminen ja etenkin käytöksen poikkeaminen tavanomaisesta, on yksinkertainen ja halpa, mutta sitäkin tärkeämpi hyvinvoinnin mittari, jota tarkkailemalla saa paljon tietoa eläimen voinnista.

On tärkeää tiedostaa, että eläintemme hyvinvointi heijastuu suoraan myös meihin ihmisiin ja sitä kautta omaan hyvinvointiimme. Huonosti voivan hevosen kanssa pelkästään harrastaminenkin voi olla takkuista ja hankalaa, ehkä jopa vaarallistakin. Kun puhutaan hyvinvointipalvelujen tuottamisesta hevosen kanssa, niin huonosti voivan eläimen kanssa ei missään nimessä voi eikä myöskään saisi tuottaa hyvinvointia muille. Hevosen hyvinvointi ja soveltuvuus tulee varmistaa joka päivä ja sitä tulee tarkkailla jatkuvasti. Vain hyvinvoiva työkaveri mahdollistaa hyvinvoinnin tuottamisen muille. 

Lajityypillisten tarpeiden tunteminen ja mahdollisimman luonnollisen elinympäristön, ruokinnan ja liikunnan järjestäminen, sekä muu terveydenhuolto ja hevosen hyvinvointia tukeva toiminta takaavat meille terveet ja motivoituneet työkaverit. Tämän lisäksi pyrimme huomioimaan kunkin hevosen yksilölliset, niin fyysiset kuin psyykkisetkin erityistarpeet sekä hevosen persoonallisuuden ja luonteen. Nämä ovat jokaisella hevosella aivan omanlaisensa, kuten meillä ihmisilläkin. Tutkitusti näiden asioiden huomioiminen arjessa edistää hevosen hyvinvointia.  Päin vastoin taas lajityypillisen käyttäytymisen estäminen voi johtaa siihen, että hevonen stressaantuu, sairastuu ja alkaa ilmentää pahaa oloaan mm. häiriökäytöksellä. 

Lisätietoa hevosten hyvinvointiin liittyen

*Teea Ekola ja Anna Kilpeläinen artikkelissaan ”Hyvinvointipalvelua hyvinvoivalla hevosella”, teoksessa: ”Sosiaalipedagoginen hevostoiminta”, Luonnonvarakeskuksen julkaisuja 78/2019) kertovat tarkemmin Toiskan Terapeuttisen Tallin tavoista mahdollistaa luonnollisten käyttäytymistarpeiden toteutumista. Artikkelissa paneudutaan käyttäytymistarpeiden syntyyn, merkitykseen ja siihen miten nämä eri tarpeet on tallillamme pyritty huomioimaan. 

Suomen eläinsuojeluyhdistyksen julkaiseman,  hevosen hyvinvointia ja tarpeita hyvin kuvaavan oppaan:  ”Harrastuskaverina hevonen” webjulkaisu.

Anna Kilpeläisen kattava kooste ja linkkipankki hevosen hyvinvointiin liittyen: Mitä on hevosen hyvinvointi? 

Suomen hevostietokeskuksen sivuilta löytyy kattavasti tietoa hevosenpitoon, hyvinvointiin ja hoitoon liittyen.

Hippoksen julkaisema opas: Hyvä hevosenpito – Opas hevosen arkeen