Suhde hevoseen

Suhde hevoseen, ja etenkin näihin omiin hevosiimme, on aivan erityinen ja yksikään tallimme asukkaista ei ole meille “vain hevonen”. Tätä suhdetta kunnioitamme monin tavoin, ja siksi hyvän huolenpidon lisäksi haluamme omalla toiminnallamme luoda hevosille hyvän ja turvallisen sosiaalisen ympäristön. Tavoitteenamme on, että myös asiakkaidemme ja kaikkien tallillamme vierailevien ihmisten hevostietous kasvaa vähitellen täällä kanssamme. 

Itsemme lisäksi meidän hevosemme ovat hyvin tärkeitä ystäviä monille muillekin tilamme asukkaille ja meillä vieraileville henkilöille. Ne kuuluvat mm. täällä Toiskassa asuvien tyttöjen elämään tärkeinä kumppaneina, ystävinä ja kuuntelijoina, mutta myös kasvattajina. Jokainen löytää laumasta itselleen tärkeän ystävän ja niin myös hevosemme usein valitsevat ihmisistä itselleen tärkeimmät.

Suhde hevoseen lähtee lajin tuntemuksesta

Tilallamme puhutaan paljon todellisuudesta, niin ihmisten kuin hevostenkin. Kantavana ajatuksena tässä pohjalla on usko siihen, että jos haluamme saada suhteen johonkuhun toiseen, meidän täytyy ensiksi ymmärtää omaa todellisuuttamme, eli tietoa siitä, ketä ja mitä me itse olemme. Tämän jälkeen ihminen on valmis tutustumaan toisen todellisuuteen ja rakentamaan siltä pohjalta elämää tämän toisen kanssa. 

Hevosen todellisuuden ymmärtäminen lähtee lajityypillisen käyttäytymisen tuntemuksesta. Tämä kattaa ymmärryksen sen käyttäytymiseen ja tarpeisiin sekä hoitoon ja huolenpitoon liittyen, mutta sen lisäksi se kattaa myös hevosen sosiaalisuuden ja ajatusmaailman ymmärtämisen. Sen miten hevonen muodostaa suhteen esimerkiksi meihin ihmisiin. 

Me ihmiset saatamme herkästi ajatella, että hevonen muodostaa suhteen ihmiseen, koska sen kuuluu tai täytyy niin tehdä, tai että ihminen on vain tarpeeksi kiva sen mielestä. Joku saattaa ajatella, ettei siinä ole kyse suhteesta lainkaan, jolloin hevonen nähdään vain ihmisen välineenä. Mutta kun perehdymme hevoseen lajina ja yksilönä tarkemmin, alamme ymmärtää sen luontaista käytöstä ja tarpeita, voimme huomata että todellisuudessa hevonen valitsee itse, rakentaako se suhteen meidän kanssamme ja jos e niin tekee, niin millaisen suhteen. Tähän asiaan voimme itse vaikuttaa oman käyttäytymisemme lisäksi mm. sen elinoloihin vaikuttamalla ja kouluttamistavoilla.

Hyvän suhteen saavuttaminen

Kun haluamme muodostaa hyvän suhteen hevosen kanssa, on tärkeää kiinnittää huomiota omaan käyttäytymiseemme. Hevoselle turvallisuudentunne on tärkeä, ja ihmisen se kokee turvalliseksi, kun kohtaamistilanteessa ihminen on mahdollisimman rauhallinen, järjestelmällinen ja hevoselle ennakoitava. 

Ihminen tuo usein hevosen luokse tullessaan monenlaisia tunteita, osan tiedostaen ja osan tiedostamattaan. Näissä hetkissä on hyvä itse pysähtyä vähän esimerkiksi hengittämään ja hakea tietoisesti rauhoittumista (lue myös: kehollinen rehellisyys). Näin kohtaamisesta tulee hevoselle miellyttävämpi ja yhteistyö saa paremmat edellytykset onnistuakseen. 

On myös aivan normaalia tuntea esimerkiksi jännitystä, jopa pelkoakin hevosen seuraan tullessa. Sekään ei haittaa mitään, mikäli ihmisen käytös säilyy rauhallisena ja toiminta on järjestelmällistä. On hyvä tutustua hevoseen kaikessa rauhassa ja antaa sille mahdollisuus olla myös luottamuksesi arvoinen. Pelot ovat vain pelkoja, ei kuvausta todellisuudesta.

Hyvä luottamussuhde saavutetaan hevosen kanssa vähitellen puolin ja toisin, välillä tulee huonompia päiviä ja välillä taas parempia. Suhteiden muodostumiselle on annettava aikaa, maltettava odottaa, että myös hevonen kokee suhteen tärkeäksi ja mielekkääksi. Ihan samoin voimme ajatella tässä, kuin meidän ihmistenkin välisissä suhteissa: toiset suhteet tuntuvat nopeasti luontevilta ja turvallisilta, kun toiset suhteet vievät aikaa paljon enemmän, mutta ovat sitäkin vahvempia. 

Meillä ajatellaan myös, että kukaan ei koskaan tule valmiiksi. Myös ihmisten ja eläimiemme välinen suhde on jatkuvasti muokkautuva ja aikaan mukautuva. Oppimita tapahtuu jatkuvasti ja siihen hakeudumme myös itse aktiivisesti kouluttautumalla, oppimalla muiden tavoista, kysymällä ja kyseenalaistamalla myös omaa toimintaamme. Meiltä on mennyt vuosia löytää ja kehittää oma tapamme tehdä ja olla hevosten kanssa. Polun risteyksiin on istuttu monta kertaa miettimään, mihin suuntaan lähdemme matkaamme jatkamaan, mutta aina se suunta on löytynyt. Tärkeää on löytää visio johon sitoutuu ja ymmärtää se, että tie ei ole aina helppo ja suora.

Lisätietoa suhteesta hevoseen

Miten hyvä suhde muodostuu ja millaista on hyvä, järkevä ja oikeudenmukainen johtajuus suhteessa hevoseen voi lukea tarkemmin esimerkiksi kirjoista: 

Minna Tallberg: Toimiva Hevonen – Näin onnistut (2020 Kuuranmäen Oy)

Tuire Kaimio: Hevosen kanssa, 2005 WSOY