Luonto- ja maatilatoiminta

Luonto- ja maatilatoiminta

”Oma hermostuneisuuteni on vähentynyt ja olen porukassa nykyään ihan fine!”

– Avotoiminnassa käyvä nuori

Toiskan Terapeuttisen Tallin tilaympäristö sekä koko yhteisö ihmisineen ja eläimineen luovat vertaansa vailla olevat puitteet luonto-, eläin-, ja maatila-avusteiselle toiminnallemme. Toiskan Terapeuttisella Tallilla onkin mahdollisuus rakentaa hyvin erilaisista lähtökohdista tuleville, sosiaalisen kuntoutuksen, mielenterveyden tuen ja lastensuojelun asiakkaille räätälöity kuntouttava palvelupolku, jonka pohjan Green Care -ajattelu, sekä sosiaali- ja elämyspedagogiikka luovat. 

Luonto- ja maatilatoiminnassa käytetään eläin-, luonto- ja maatila-avusteisia menetelmiä, jotka valitaan asiakkaan tilanteen, kuntoutustarpeiden sekä omien toiveiden pohjalta. Toiminta on aina tavoitteellista, suunnitelmallista ja ammattilaisten ohjaamaa toimintaa turvalisessa ympäristössä, turvallisten eläinten kanssa. Se on hyvinvointia lisäävää, virkistävää ja kuntouttavaa: sen avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti niin osallistujan sosiaaliseen-, fyysiseen- kuin psyykkiseenkin hyvinvointiin. Osallistujan perhe tai taustayhteisö otetaan myös mahdollisuuksien mukaan palvelun toteutukseen. 

Palvelussa toteutuvat ammatillisesti, tavoitteellisesti, vastuullisesti ja arvioidusti luontoperustaisuus, kokemuksellisuus ja osallisuus. Toiminta on hyödyllinen sosiaalisessa ja emotionaalisessa oppimisessa sekä vuorovaikutustaitojen kehittämisessä erilaisten tunteiden, ihmisten, eläinten ja tilanteiden kohtaamisen kautta.

Toiminnan aikana yhdessä ohjaajan kanssa opitaan uusia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, sekä kehon hallintaa ja motorisia taitoja. Tavoitteena ovat usein itsetunnon ja minäpystyvyyden kehittäminen, kunnon kohottaminen sekä kognitiivisten taitojen kuten muistin ja oppimisen tukeminen. Luonto- ja maatilatoiminnassa, kuten kaikessa muussakin tallimme toiminnassa osallistujan oma osallisuus on merkittävässä roolissa työskentelyä.

Olemme virallinen Green Care -toimija. Meille on myönnetty sekä Green Care Hoiva että Green Care Voima laatumerkit toiminnastamme.

Olemme mukana ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallinnoimassa Green Care -Hoivahankkeessa

Mukaan luonto- ja maatilatoimintaan?

Kysy mahdollisuudesta tarkemmin Teealta.