Paratiisitarha

Meidän paratiisitarhamme

Terapeuttisen Tallin paratiisitarha on 1,5 kilometriä pitkä ja maastoltaan monipuolinen polku. Siellä hevoset pääsevät vapaasti liikkumaan omaan tahtiinsa, miten ja minne haluavat. Koska tiedetään, että yksi hevosen voimakas käyttäytymistarve on laumanmuodostuksen tarve, elävät meillä hevoset kahdessa sekalaumassa. Näin hevoset voivat noudattaa luonnonmukaisia tarpeitaan eläen mahdollisimman lajityypillisellä tavalla. Vaeltaessaan ulkona saavat hevosemme etsiä ruokansa, leikkiä keskenään, juoda ja kesäisin käydä lammessa uimassa. Polulla maasto on vaihtelevaa ja sen varrelle on rakennettu monipuolista liikkumista tukevia maan muotoja ja pieniä esteitä. Paratiisitarhamme on sovellettu versio Jaime Jacksonin Paddock Paradise -mallista. 

Paddock Paradise -konsepti

Paddock Paradisea kutsutaan maailmalla “villihevosmalliksi”. Paddock Paradise -konsepti perustuu kengittäjä Jaime Jacksonin tutkimaan käyttäytymiseen villihevosten keskuudessa sekä niiden kengättömyyteen. Mallin pohjalla on uskomus siitä, että kun kesyhevoselle tarjoaa mahdollisimman lajinmukaisen elinympäristön, pysyy se terveenä ja tyytyväisenä. Tällöin se myös voi hyvin ja elää pidempään. Hyvinvointi lisää myös sen motivaatiota toimia yhteistyössä ihmisen kanssa.

Hevosten luonnollinen liikkumisen tarve

Kun on tutkittu luonnonvaraisten hevosten liikkumista, on mitattu niiden liikkuvan tyypillisesti noin 20 km vuorokaudessa, mutta jopa 80 km matkoja on havainnoitu. Liikunnan määrä riippuu siitä, miten ravintoa on saatavilla, sekä ruoka- ja lepopaikkojen välimatkoista toisiinsa nähden. Näissä seurannoissa on todettu, että suurin osa hevosten päivittäisestä liikunnasta on verkkaista käyntiä siirryttäessä paikasta toiseen. Lisäksi näille luonnossa vapaana eläville hevosille on tyypillistä välillä myös ravata ravinnon perässä, sekä juoma- ja lepopaikkojen välillä. Tähän hevosten luonnolliseen liikkumisen tarpeeseen pyrimme vastaamaan Paratiisitarhamme avulla. Olemme tehneet myös omista hevosistamme mittauksia niiden vuorokautisen liikunnan määrästä ja saamiemme lukujen perusteella malli on todettu täällä toimivaksi.

Hevonen laiduntamassa lammen äärellä ulkona

Terapeuttisen tallin paratiisitarha

Koko paratiisitarhan kujaverkostojen pituus on noin 1,5km ja se sijoittuu noin kolmen hehtaarin alueelle. Polut risteilevät ja niiden varrelle on rakennettu leveämpiä oleskelu- ja ruokailualueita. Kujien leveys on pääsääntöisesti 5-6 metriä, jotta myös traktorilla pääsee tekemään huoltotoimia ja mönkijällä kuljettamaan heinää vaivatta ympäri tarha-aluetta.

Noin 600 metriä kujasta on päällystetty hiekalla, loput alueesta on erilaista pelto- ja maapohjaa. Keskellä aluetta löytyy uima- ja juomalampi, jonne sulan aikaan on pääsy vapaasti. Korkeuseroja on saatu tarhaan myös, koska se rajautuu virtaavan luoman rantaan. Rannasta noustessa on yksi kujan pätkä rakennettu jumppapoluksi, jonne on aseteltu tukkeja rappusten omaisesti siten, että hevoset joutuvat siitä kulkiessaan joko väistellä tai harppoa niistä yli.

Alueelta löytyy myös erilaisia säänsuojia, joihin hevoset pääsevät vapaasti niin halutessaan.

Teea Ekola ja Anna Kilpeläinen artikkelissaan ”Hyvinvointipalvelua hyvinvoivalla hevosella” (teoksessa: ”Sosiaalipedagoginen hevostoiminta”, Luonnonvarakeskuksen julkaisuja 78/2019) esittelevät tarkemmin Toiskan Terapeuttisen Tallin paratiisitarhaa ja sen merkitystä hevosten luonnollisten lajityypillisten tarpeiden näkökulmasta.

Artikkelin sisältävän teoksen voi ladata itselleen maksutta täältä.