Evästeet ja tietosuoja

Evästeet

Käyttämällä sivustoa annat suostumuksen siihen, että käytämme sivujen toiminnan, kehittämisen ja käyttökokemuksen kannalta olennaisia evästeitä alla kuvatun käytännön mukaisesti.

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, joita tallennetaan käyttäjän laitteelle sivuston käytön yhteydessä. Ne ovat täysin anonyymejä eivätkä sisällä yksilöiviä tietoja. Evästeet eivät myöskään pysty lukemaan tietoa tietokoneeltasi tai mobiililaitteestasi. Tiedämme niiden avulla yleisesti, mitä sivuillamme tapahtuu.

Voit estää myös sivujen toiminnan tai kehittämisen kannalta välttämättömien tai tarpeellisten evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Huomaathan kuitenkin, että evästeiden estäminen selaimen asetuksista voi haitata sivujen toimintaa, käyttökokemusta tai kotisivujen kehittämistä vierailijoiden kokemuksien parantamiseksi.

Evästeillä kerättävien tilastojen avulla saamme tietoa sivustomme käytöstä ja voimme kehittää sivustoamme.

Voit aina halutessasi poistaa kaikki evästeet selaimesi asetuksista:

Google Chrome: Ohje

Mozilla Firefox: Ohje

Microsoft Edge: Ohje

Opera: Ohje

Muiden selaimien ohjeita evästeiden estämisestä löydät kätevästi Googlesta hakemalla selaimesi nimellä ja hakusanalla ”evästeet” tai ”cookies”.

Nettisivumme käyttää analytiikkaan anonyymia evästeetöntä tekniikkaa

Sivusto ei aseta seurantaevästeitä vaan kerää anonyymia tietoa evästeettömästi (Matomo cookieless tracking). Tietoja ei jaeta eikä niitä voida käyttää mainontaan tai mihinkään muuhun kuin sivuston tapahtumien seurantaan kehittämis- ja analytiikkatarkoituksessa.

Voit päättää, ettet halua tekemiäsi seurattavan tällä sivustolla edes anonyymisti. Niin toimimalla suojaat yksityisyyttäsi, mutta samalla estät sivuston omistajaa oppimasta toimistasi ja siten estät paremman käyttökokemuksen kehittämisen sinulle sekä muille sivuston käyttäjille.

Voit estää vain tätä sivustoa keräämästä sisäistä analytiikkaa poistamalla rastin alla olevasta valinnasta tai sallimalla meidän kehittää sivustoamme myös sinun toimintojesi perusteella. Huomaathan kuitenkin, ettei tapahtumiasi seurata, jos selaimesi ilmoittaa ettet halua näin tehtävän.

Voit päättää, ettet halua sinua ja tekemiäsi seurattavan tällä sivustolla. Niin toimimalla suojaat yksityisyyttäsi, mutta samalla estät sivuston omistajaa oppimasta toimistasi ja siten estät paremman käyttökokemuksen kehittämisen sinulle sekä muille sivuston käyttäjille.

Tietosuoja

Voimavaratila Toiskan asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Rekisterinpitäjä
Voimavaratila Toiska Oy
Palonkuja 9
61330 Koskenkorva
Y-tunnus: 1085624-0
koto@voimavaratila.fi

Rekisterin nimi
Voimavaratila Toiskan asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojasi kerätään ja tallennetaan asiakassuhteen hoitamista sekä palvelun toimittamista varten. Suostumuksellasi voimme lähettää sinulle suoramarkkinointia tapahtumistamme, tuotteistamme tai palveluistamme.

Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietoja käsitellään suostumukseen tai sopimukseen perustuen:
– suoramarkkinointisuostumus
– tilaus- tai toimitussopimus

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

Käsiteltävät henkilötiedot
– nimi
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– osoite
– paikkakunta
– organisaatio

Käsiteltävät henkilötietoryhmät
Nimi- ja yhteystiedot

Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä
Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään esimerkiksi arvonta-, kilpailu- tai tilauslomakkeen sekä yhteydenottokanaviemme kautta.

Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen.

Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa. Lisäksi tilauksen käsittelyä varten postille tai muille sovituille tahoille.

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Verkkosivustomme www.toiska.net yhteydenottolomakkeet ovat suojattu Googlen reCAPTCHA – palvelulla. Google kerää lomakkeiden käyttäjistä tietoja oman tietosuojakäytäntönsä ja palveluehtojensa mukaisesti: Tietosuojakäytäntö – Palveluehdot.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen perusteet
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä
toiminnassa.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:
– Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
– Oikeus tietojen oikaisemiseen
– Oikeus tietojen poistamiseen
– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
– Vastustamisoikeus (jos suoramarkkinointia)
– Oikeus peruuttaa suostumus
– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
– Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Suostumuksen peruuttaminen
Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä kilpailun tai arvonnan järjestäneeseen tahoon. Sopimukseen perustuvassa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietojen antamatta jättäminen johtaa palvelun toimittamisen estymiseen.

Automatisoitu päätöksenteko tai profilointi
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus turvatoimista
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Mikäli havaitsemme tieto- tai tietoturvaloukkaukseen viittaavan tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia tahoja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.